Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im.mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

Dyrektor szkoły - mgr Łukasz Koss

Wicedyrektor - mgr Justyna Janeczek

Do kompetencji dyrektora szkoły należy :
1) Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą oraz opiekuńczą szkoły reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) Pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
3) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
4) Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
5) Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
6) Pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników nie będących  nauczycielami, których zatrudnia i zwalnia;
7) Występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz związków zawodowych, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień oraz kar dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;
8) Współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
9) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez  Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły i hali widowiskowo-sportowej;
10) Organizowanie zarobkowej działalności szkoły i hali widowiskowo-sportowej;
11) Przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wyników, wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.

Do kompetencji wicedyrektora należy:
1) Udzielanie instruktażu nauczycielom.
2) Omawianie hospitacji i udzielenie zaleceń.
3) Wnioskowanie nauczycieli do nagród i kar.
4) Podpisywanie pism wychodzących w zakresie konkursów, imprez kulturalnych    i sportowych.
5) Przydział godzin i zajęć pozalekcyjnych.
6) Udzielanie zgody na wyjazd klas na wycieczki.
7) Wydawanie zaleceń dla nauczycieli w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kowalczyk 13-03-2008 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Nowak 01-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Marzena Nowak 17-09-2021 09:17